Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene Voorwaarden BalAcadamy

1: AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname aan door BalAcademy georganiseerde evenementen zoals trainingen, clinics, kampen, toernooien etc. kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website.

1.2: Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement en locatie waarvoor wordt ingeschreven.

1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door BalAcademy geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende evenement is bereikt.

1.4: Na de aanmelding ontvangt u digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.

1.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig. U krijgt daar uiteraard bericht over.

1.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement geannuleerd worden, waarbij het reeds betaalde deelnamegeld zal worden terug betaald.

 

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN PROCEDURE

2.1: Na de inschrijving volgt er een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan het evenement staat vermeld. Na betaling ontvangt u een digitale deelnamebevestiging.

2.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur/inschrijfformulieren gestelde termijn.

2.3: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.

2.4: Bij tussentijds stoppen van een activiteit, cursus, training, clinic, kamp, toernooi etc. blijft de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen.

 

3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement van BalAcademy. Indien de deelnemer zijn inschrijving toch wil annuleren zonder daar een geldige reden voor te hebben, is de deelnemer 25% van het deelnamegeld verschuldigd. Het restant zal worden teruggeboekt.

3.2: In geval van ziekte, blessure of wat dan ook dient de ouder en/of verzorger zich af te melden bij BalAcademy.

3.3: De evenementen gaan in principe altijd door, maar BalAcademy behoudt zich het recht voor een evenement af te gelasten. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld.

 

4: AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1: BalAcademy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

4.2: BalAcademy is te gast bij de diverse voetbalverenigingen en sportaccommodaties. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

4.3: Deelname aan een evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de verkregen kleding is verplicht. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

 

5: FOTO’S EN VIDEO

BalAcademy behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden etc. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.

 

6: DISCLAMER

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig opgesteld.

BalAcademy en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door deelname aan één van de door BalAcademy georganiseerde evenementen of door toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van zaken kunnen niet op ons worden verhaald (denk aan diefstal uit kleedkamers e.d.).